Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng theo chương trình

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) sẽ ban hành chương trình khung về phát triển nhân tài để trình Chính phủ về chương trình này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105238&sub=74&top=41