Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp dụng chương trình đào tạo đại học tiên tiến

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015".

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/272476/Default.aspx