Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Gốc

Sáng 9/4, Bộ Khoa học Công nghệ đã tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2015 - 2020.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-208251.htm