Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp dụng kê đơn thuốc điện tử

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử và công nhận đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Cụ thể, trước ngày 31/12/2022 sẽ áp dụng kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên (thay cho thời hạn thực hiện trước ngày 30/6/2022 của Thông tư 27); Trước ngày 30/6/2023 sẽ áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác (thay cho thời hạn trước ngày 1/12/2022 của Thông tư 27).