Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp dụng qui trình cải cách xử lý hồ sơ

Gốc

Từ ngày 1/11/2007, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh áp dụng qui trình mới cho tất cả các phòng, ban về việc thụ lý, giải quyết hồ sơ nhà đất, dự án đầu tư xây dựng.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17724