Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp dụng tiêu chuẩn mới cho cà phê nhân xuất khẩu

Báo VnEconomy
Gốc

Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu cà phê phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 4193:2005...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=5013c0e8ca1a90&page=category