Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu đảm bảo thanh khoản ngân hàng

Hiện đã có gần 20 ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn Basel II về các chuẩn mực an toàn vốn quốc tế. Basel III là phiên bản mới của tiêu chuẩn hoạt động ngân hàng toàn cầu, được ban hành vào năm 2010 nhằm khắc phục hàng loạt hạn chế của những quy định Basel trước đó. Để nâng cao khả năng đảm bảo thanh khoản, ổn định hệ thống trong bối cảnh hiện nay, cũng đã có gần chục ngân hàng Việt Nam chủ động áp dụng sớm, nâng cấp lên theo chuẩn Basel III.