Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp-ga-ni-xtan: Chiến dịch Mu-xa Ca-la chỉ là "cắt ngọn"

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Tiếp theo cuộc truy quét quân Ta-li-ban ở huyện Da-hơ-ri (tỉnh Can-đa-ha) vào trung tuần tháng 11, trong suốt tuần này, nhiều đơn vị sơn cước của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan đã được huy động để phối hợp với Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) - chủ yếu là liên quân Anh - Mỹ - mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thị trấn miền núi Mu-xa Ca-la (tỉnh Hen-man).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/153360