Áp-ga-ni-xtan: Thất bại của một học thuyết

(HNM) - Vào thời điểm này, khi thời gian tại vị của Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ chỉ còn tính bằng tuần, thậm chí bằng ngày thì bài toán hậu chiến ở Áp-ga-ni-xtan lại được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/187379