Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Áp lực tăng vốn của ngân hàng nhỏ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Để đảm bảo các yêu cầu về năng lực tài chính, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (NHTM), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=96641