Áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn, gió giật mạnh trên biển

Gốc
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 14), hôm nay, 22-12, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 14). (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 14), hôm nay, 22-12, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m.

* Hồi 13 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 9,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 111,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

* Hồi 7 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, cách Huyền Trân khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,5 đến 9,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

* Hồi 1 giờ ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, cách Huyền Trân khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 23-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ vĩ bắc; 108,8 độ kinh đông, cách Huyền Trân khoảng 180 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 106,5 đến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

ÁNH NGỌC

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ap-thap-nhiet-doi-gay-song-lon-gio-giat-manh-tren-bien-629021/