Như vậy, thuế suất mới bắt đầu áp dụng cho các tờ khai hải quan kể từ ngày 2/4 tới, đúng quy định sau 15 ngày đăng công báo.