Áp thuế NK 30% đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có tên Optima 100

Gốc
(HQ Online)- Để thực hiện thống nhất, đúng quy định việc phân loại đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố phân loại mặt hàng NK là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có tên thương mại Optima 100.

Áp thuế NK 30% đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có tên Optima 100 - Ảnh 1

Từ ngày 10-8-2012 trở đi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi NK áp mã theo quy định tại Biểu thuế NK và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ các quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BTC, Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC và Thông tư 103/2015/TT-BTC; đồng thời căn cứ Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 15.11 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới và công văn 944/BTC-TCHQ ngày 21-1-2012.

Theo đó, mặt hàng là phân đoạn stearin của dầu cọ đã được tinh chế, dạng rắn thuộc nhóm 15.11 “dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học”, mã số 1511.90.91 “- - - các phần phân đoạn thể rắn”, thuế suất thuế NK 30%.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ công văn 944/BTC-TCHQ ngày 21-1-2012 và hồ sơ thực tế hàng hóa NK cùng kết quả phân tích phân loại hàng hóa để xác định chính xác mã số hàng hóa NK.

Được biết, từ ngày 10-8-2012 trở về trước, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi NK được áp mã HS theo các Quyết định 90/2006/QĐ-BNN, Quyết định 65/2007/QĐ-BNN, Quyết định 88/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ ngày 10-8-2012 trở đi, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi NK được áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế NK và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tin nóng

Tin mới