APC: Đăng ký mua 100,000 cp, TGĐ Nguyễn Thành Lập chỉ mua được 14,060 cp

Gốc
Từ ngày 07/08 đến 05/09, do giá chưa phù hợp nên TGĐ Nguyễn Thành Lập chỉ mua được 14,060 cp CTCP Chiếu Xạ An Phú (HOSE: APC) trong tổng 100,000 cp APC như đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 17,370 cp lên 31,430 cp APC.

Hằng Nga

INFONET

Tin nóng

Tin mới