Ngày 19/5, tại Ninh Bình, Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC bế mạc sau 2 ngày làm việc (18 - 19/5).

APEC: Chia se kinh nghiem ve linh vuc tai chinh - Anh 1

Ảnh Internet

Nội dung thảo luận chính tại Hội nghị là triển vọng kinh tế và tài chính khu vực, toàn cầu; cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến trong kế hoạch hành động CEBU; đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng – chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP; xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS); tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; tài chính toàn diện - tài chính cho nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó, Phiên thảo luận về triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu: Các quan chức Tài chính Cao cấp APEC phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như IMF, WB, ADB, OECD thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới.

Tại Phiên thảo luận về đầu tư dài hạn vào cơ sở hạ tầng - chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP, các đại biểu tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Trong phiên thảo luận về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, các đại biểu đã trao đổi về các khuyến nghị chính sách liên quan đến quản trị tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến xây dựng các giải pháp tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai, xây dựng các kịch bản ngân sách cho các tình huống giả định, thiết lập các kênh tín dụng dự phòng, các quỹ bình ổn để quản trị rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực dự báo thiên tai làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng xây dựng dự toán ngân sách ứng phó với rủi ro thiên tai... Bên cạnh đó, bảo hiểm rủi ro thiên tai được định hướng phát triển như một công cụ tài chính giúp giảm thiểu các tác động thiên tai, phục vụ phát triển bền vững, hỗ trợ phân bổ rủi ro giữa nhà nước và tư nhân trong việc ứng phó với thiên tai...

Tại phiên thảo luận về tài chính toàn diện - tài chính cho nông nghiệp, nông thôn, Hội nghị đã nhận định các thách thức và đưa ra định hướng tăng cường khả năng tiếp cận tài chính khu vực nông thôn nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng nghèo đói ở khu vực này. Các đại biểu cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính theo định hướng phát triển chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, tập trung vào phát triển các nguồn lực và nỗ lực hướng tới xây dựng thể chế, xây dựng hệ thống cơ sở mạng lưới tài chính và công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính, đồng thời tập trung giáo dục tài chính và chiến lược bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Đối tượng được ưu tiên là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, hộ nông dân nghèo, và phụ nữ…

Hội nghị cũng đã nghe các diễn giả cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác trong APEC, bao gồm tiến độ triển khai sáng kiến Lộ trình Nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ trong APEC, sáng kiến Đào tạo cán bộ quản lý tài chính trong APEC, sáng kiến Công nhận lẫn nhau về Dịch vụ Quản lý quỹ, và cập nhật các hoạt động của ABAC. Hội nghị cũng nghe đại diện của Chủ tịch SOM APEC báo cáo về các hoạt động của SOM và giới thiệu về đề xuất báo cáo Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội dự kiến sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch SFOM đánh giá cao sự tích cực của các đại biểu tham gia thảo luận trong hai ngày làm việc, đồng thời ghi nhận những kết quả của Hội nghị. Đây là những kết quả quan trọng sẽ được báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC dự kiến vào tháng 10/2017.

Thanh Giang

Thanh Giang