APEC ước đạt 15 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I

Gốc
(ĐTCK-online) Theo CTCK APEC, ước lợi nhuận trong quý I của Công ty đạt 15 tỷ đồng. Ngày 3/4 tới, APEC sẽ tiến hành ĐHCĐ để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận ước đạt trên 70 tỷ đồng. ĐHCĐ của Công ty cũng sẽ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng hiện tại lên 403 tỷ đồng.

Cổ phiếu APS của APEC đang giao dịch trên sàn UPCoM và ngày 19/3 vừa qua, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có công văn chấp thuận nguyên tắc cho Công ty được chuyển lên niêm yết trên HNX. Theo đó, dự kiến 26 triệu cổ phiếu APS sẽ chính thức chào sàn HNX trong tháng 4 tới. Ngay sau khi chuyển sàn thành công, APEC sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Tin nóng

Tin mới