APP: Lợi nhuận quý 2 tăng gần 65% so với cùng kỳ

Gốc
CTCP Phát triển phụ gia & Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ đồng, tăng 64.82%b so với cùng kỳ năm 2012.

Trong kỳ, doanh thu thuần đạt 32.85 tỷ đồng, giảm 3.17%; giá vốn hàng bán hơn 22 tỷ đồng, giảm 9.1% góp phần làm lợi nhuận gộp đạt 10.8 tỷ đồng, tăng 11.7% so với quý 2/2012.

Doanh thu tài chính chỉ đạt 62 triệu đồng, giảm gần 58.4% và chi phí tài chính ở mức 471 triệu đồng, giảm 72.16%.

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 20.73% và gần 19.3% lên mức gần 4.9 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức gần 2 tỷ đồng, tăng 64.82% so với quý 2/2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.6 tỷ đồng, tăng 20.76% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Bảng kết quả kinh doanh của APP

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty ở mức gần 65 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu tăng 27.6% và hàng tồn kho giảm 9.6%.

Nợ ngắn hạn của công ty cũng tăng 13.7% so với đầu năm và công ty không có nợ dài hạn.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới