Apple bán iPhone 3G không khóa tại Hong Kong

Gốc
Apple không cho biết là có bán iPhone 3G trực tuyến và việc kích hoạt sẽ được mở rộng sang các thị trường khác hay không.

Tin nóng

Tin mới