NDĐT - Apple vừa phá lệ, chấp thuận bán cho các khách hàng ở Hồng Công những điện thoại thông minh iPhone không kèm thẻ SIM.