AirPods và Apple Watch đang mang về 'núi tiền' cho Apple

AirPods và Apple Watch đang mang về 'núi tiền' cho Apple

Doanh thu từ thiết bị đeo của Apple, chủ yếu là AirPods và Apple Watch, sẽ vượt qua doanh thu của Mac và iPad...

12 liên quan

iPhone tụt dốc, Apple tìm ra 'con gà đẻ trứng vàng' mới

iPhone tụt dốc, Apple tìm ra 'con gà đẻ trứng vàng' mới

Theo Engadget, mảng thiết bị đeo tay của Apple đang có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng thiết bị bán ra của...

12 liên quan

iPhone tụt dốc, Apple tìm ra 'con gà đẻ trứng vàng' mới

Theo Engadget, mảng thiết bị đeo tay của Apple đang có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng thiết bị bán ra của...

12 liên quan

iPhone tụt dốc, Apple tìm ra 'con gà đẻ trứng vàng' mới

Theo Engadget, mảng thiết bị đeo tay của Apple đang có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng thiết bị bán ra của...

12 liên quan

iPhone tụt dốc, Apple tìm ra 'con gà đẻ trứng vàng' mới

Theo Engadget, mảng thiết bị đeo tay của Apple đang có sự phát triển mạnh mẽ. Số lượng thiết bị bán ra của...

12 liên quan

Apple Watch vẫn thống trị thị trường đồng hồ thông minh

Apple Watch tiếp tục đứng đầu về doanh số trên thị trường đồng hồ thông minh, theo số liệu thống kê gần đây.

12 liên quan

Apple sẽ vẫn dẫn dắt thị trường đồng hồ thông minh trong 4 năm

Theo một dự báo hàng quý gần đây của công ty nghiên cứu thị trường IDC, Apple sẽ tiếp tục dẫn dắt sự tăng...

12 liên quan