APS: Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 8.6 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (UPCoM: APS) vừa công bố BCTC tóm tắt quý 3 năm 2009. Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 21.907 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.65 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 333 đồng.

Trong quý 3, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản của ASP đạt 1.82%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 39.49%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu đạt 3.88%. Mới đây, Nghị quyết HĐQT của công ty đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuân sau thuế năm 2009 lần lượt là 90 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. ĐH cũng thống nhất về việc niêm yết 26 triệu cổ phiếu của công ty trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). * BCTC tóm tắt quý 3 năm 2009

Tin nóng

Tin mới