ARM được chấp thuận niêm yết gần 2.6 triệu cp tại HNX

Gốc
Sở GDCK Hà Nội quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không với mã cổ phiếu ARM.

- Tên chứng khoán: CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không - Mã chứng khoán: ARM - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10,000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng khoán niêm yết: 2,592,740 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết: 25,927,400,000 đồng

Tin nóng

Tin mới