Binh chủng Tăng thiết giáp tổng kết công tác huấn luyện tham gia Army Games 2022 của Đội tuyển Xe tăng

Binh chủng Tăng thiết giáp tổng kết công tác huấn luyện tham gia Army Games 2022 của Đội tuyển Xe tăng

Triển khai nhiệm vụ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2023

Triển khai nhiệm vụ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2023

Hội nghị rút kinh nghiệm tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2022

Hội nghị rút kinh nghiệm tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2022

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển 'Đội quân văn hóa' tham gia Army Games 2022

Cục Tuyên huấn tổng kết nhiệm vụ Đội tuyển 'Đội quân văn hóa' tham gia Army Games 2022

Bộ Quốc phòng tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tại Army Games 2022

Bộ Quốc phòng tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tại Army Games 2022

Binh chủng Hóa học tuyên dương Đội tuyển Hóa học giành thành tích cao tại Army Games 2022

Binh chủng Hóa học tuyên dương Đội tuyển Hóa học giành thành tích cao tại Army Games 2022

Bộ Quốc phòng tuyên dương thành tích các đội tuyển và lực lượng tham gia Army Games 2022

Bộ Quốc phòng tuyên dương thành tích các đội tuyển và lực lượng tham gia Army Games 2022

Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games 2022

Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games 2022

Bế mạc Army Games 2022, Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Bế mạc Army Games 2022, Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Army Games 2022: Trận chung kết nội dung 'Xe tăng hành tiến', Nga xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch

Army Games 2022: Trận chung kết nội dung 'Xe tăng hành tiến', Nga xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch

Army Games 2022: Lễ bế mạc ấn tượng với chủ đề 'Quân đội Jazz'

Army Games 2022: Lễ bế mạc ấn tượng với chủ đề 'Quân đội Jazz'

Army Games 2022: Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Army Games 2022: Việt Nam giành vị trí thứ 5 toàn đoàn

Army Games 2022: Chung kết nội dung 'Xe tăng hành tiến', đội Nga bảo vệ thành công ngôi vô địch

Army Games 2022: Chung kết nội dung 'Xe tăng hành tiến', đội Nga bảo vệ thành công ngôi vô địch

Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022: Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5

Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022: Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5
Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022: Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5
Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022: Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5

Bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022: Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi 'Đội quân văn hóa'

Bế mạc và trao thưởng Cuộc thi 'Đội quân văn hóa'

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học thi đấu xuất sắc, xếp thứ 3 toàn đoàn

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học thi đấu xuất sắc, xếp thứ 3 toàn đoàn

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học hoàn thành xuất sắc nội dung Bắn súng

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học hoàn thành xuất sắc nội dung Bắn súng