Trận thi đấu chung kết, nội dung Xe tăng hành tiến, Army Games 2022

Trận thi đấu chung kết, nội dung Xe tăng hành tiến, Army Games 2022

Chung kết xe tăng hành tiến – Army Games 2022

Chung kết xe tăng hành tiến – Army Games 2022

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu thành công, hạ 19/24 mục tiêu

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam thi đấu thành công, hạ 19/24 mục tiêu

Trận bán kết Xe tăng hành tiến của đội tuyển Việt Nam

Trận bán kết Xe tăng hành tiến của đội tuyển Việt Nam

Tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành vòng bán kết ở Army Games 2022

Tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành vòng bán kết ở Army Games 2022

Đội tuyển tăng Việt Nam tranh tài tại vòng bán kết xe tăng hành tiến

Đội tuyển tăng Việt Nam tranh tài tại vòng bán kết xe tăng hành tiến

Army Games 2022: Trận bán kết Xe tăng hành tiến ấn tượng của Việt Nam

Army Games 2022: Trận bán kết Xe tăng hành tiến ấn tượng của Việt Nam

Army Games 2022: Đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ tại bán kết Tank Biathlon

Army Games 2022: Đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ tại bán kết Tank Biathlon

Army Games 2022: Trận bán kết Xe tăng hành tiến ấn tượng của Việt Nam

Army Games 2022: Trận bán kết Xe tăng hành tiến ấn tượng của Việt Nam

Army Games 2022: Kết quả trận Bán kết 2, kíp xe tăng Việt Nam hoàn thành xuất sắc phần thi hạ 19/24 mục tiêu

Army Games 2022: Kết quả trận Bán kết 2, kíp xe tăng Việt Nam hoàn thành xuất sắc phần thi hạ 19/24 mục tiêu

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng hoàn thành thi đấu bán kết

Cận cảnh Đội tuyển xe tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu bán kết

Cận cảnh Đội tuyển xe tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu bán kết

Bán kết 2 Xe tăng hành tiến, đội tuyển Việt Nam quyết thắng

Bán kết 2 Xe tăng hành tiến, đội tuyển Việt Nam quyết thắng

Trận thi đấu bán kết của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022

Trận thi đấu bán kết của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022
Trận thi đấu bán kết của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022
Trận thi đấu bán kết của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022

Trận thi đấu bán kết của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022

Điểm đặc biệt trên những chiếc xe tăng Trung Quốc tham dự Army Games 2022

Điểm đặc biệt trên những chiếc xe tăng Trung Quốc tham dự Army Games 2022

Army Games 2022: Kết quả chính thức trận Bán kết 1 nội dung 'Xe tăng hành tiến'

Army Games 2022: Kết quả chính thức trận Bán kết 1 nội dung 'Xe tăng hành tiến'

Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi 'Xe tăng hành tiến'

Army Games 2022: Kết quả tạm tính của trận Bán kết 1 cuộc thi 'Xe tăng hành tiến'

Army Games 2022: Việt Nam cùng bảng với Trung Quốc tại bán kết Xe tăng hành tiến

Army Games 2022: Việt Nam cùng bảng với Trung Quốc tại bán kết Xe tăng hành tiến