(PL)- Ngày 16 và 17-4, tại Hà Nội, nhóm công tác chung đã thảo luận các vấn đề triển khai Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đệ trình các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc xem xét. Cuộc họp cũng bàn về lịch công tác tiếp theo của nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về DOC.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết tại cuộc họp, các bên đánh giá cao ý nghĩa của tuyên bố DOC nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, vì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực. Tại cuộc họp cấp thấp này, ASEAN cùng Trung Quốc tái khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ tuyên bố DOC. NGHĨA NHÂN