ASEAN-Trung Quốc phối hợp đối phó biến động giá lương thực

Hanoinet - Giá lương thực bấp bênh đã tác động mạnh tới Trung Quốc và các nước ASEAN, vốn là khu vực sản xuất và tiêu thụ lương thực chủ yếu của thế giới. Đối với phần lớn các nước ASEAN, lương thực tăng giá đã cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đồng thời ảnh hưởng lớn tới sự phát triển xã hội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=107648