Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ASEAN và EU ra mắt Ban Thư ký nền tảng để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn khu vực

Ngày 15/9, Liên minh châu Âu và ASEAN đã ra mắt Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN tại Bangkok, Thái Lan.

Ngày 15/9, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra mắt Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, nhằm hỗ trợ khu vực ASEAN đạt được tiêu dùng và sản xuất bền vững, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Được tổ chức bởi cơ quan chủ trì của Ban thư ký ASEAN, Trung tâm Đối thoại và Nghiên cứu phát triển bền vững ASEAN (ACSDSD) và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại ASEAN, lễ ra mắt có sự tham dự của đại diện các khu vực công và tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế. Sự kiện quan trọng này diễn ra sau hội thảo xác định phạm vi chiến lược kéo dài hai ngày để vận hành nền tảng các bên liên quan nền kinh tế tuần hoàn.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Vương quốc Thái Lan David Daly cho biết Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN này sẽ tăng thêm giá trị cho Quan hệ Đối tác chiến lược EU-ASEAN bằng cách đóng góp vào mục tiêu chung là đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 12 về tiêu dùng và sản xuất bền vững. Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan của nền kinh tế tuần hoàn ASEAN sẽ tổ chức một diễn đàn chia sẻ kiến thức và các cơ chế đối thoại, nơi các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau có thể chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và tìm hiểu các cơ hội và trở ngại đối với việc chuyển đổi sang các thông lệ tuần hoàn hơn trong khu vực ASEAN.

Với tư cách là một khu vực tiêu dùng và sản xuất, ASEAN cho thấy tiềm năng to lớn đối với một nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng đã chứng kiến sự gia tăng ô nhiễm chất thải và phát thải khí nhà kính với tác động môi trường đáng báo động. Vào tháng 10/2021, ASEAN đã thông qua Khuôn khổ về Nền kinh tế tuần hoàn để mở rộng quy mô và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của khu vực sang nền kinh tế carbon thấp. Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN sẽ là công cụ thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp có hệ thống cho nền kinh tế tuần hoàn trong khu vực. Với sự hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác như EU, ASEAN có thể khai thác các khả năng cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của khu vực.

EU và ASEAN, với quá trình hội nhập khu vực tiên tiến, có tiềm năng to lớn để học hỏi kinh nghiệm và thực tiễn chuyển đổi bền vững của nhau. Nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN được lấy cảm hứng từ Nền tảng bên liên quan kinh tế tuần hoàn của châu Âu.

Chương trình Đối thoại Khu vực EU-ASEAN tăng cường do EU tài trợ (E-READI) đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và trao đổi kiến thức nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt Ban Thư ký nền tảng các bên liên quan về kinh tế tuần hoàn ASEAN và tiếp tục hỗ trợ việc vận hành nền tảng này.

Khi ASEAN xem xét các phương pháp tiếp cận đa ngành để giải quyết những thách thức xã hội toàn cầu cấp bách nhất, nền tảng mà ban thư ký tại Trung tâm Đối thoại và Nghiên cứu phát triển bền vững ASEAN sẽ tổ chức tại Bangkok có thể thúc đẩy hành động lớn hơn và giúp mở ra những lợi ích chung của ASEAN. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm phát thải, giảm phát sinh chất thải và ô nhiễm, giảm nhu cầu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng cơ hội việc làm và đóng góp vào một số Mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Dũng