Trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN TELMIN 2015 các nước ASEAN và Liên minh Viễn thông quốc tế ITU đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về ICT cho giai đoạn 2016 - 2018.

Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực VT-CNTT; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và thực hiện các hoạt động chung để góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của các Bộ trưởng viễn thông và CNTT ASEAN (TELMIN) cũng như mục tiêu kết nối ICT đến tất cả người dân trên thế giới của ITU.

ASEAN va ITU ky ket Ban ghi nho hop tac linh vuc ICT - Anh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Phó Tổng thư ký ITU ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và ITU

Với bản ghi nhớ này, hai bên cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác thông qua việc triển khai các sáng kiến chung đối với các lĩnh vực ưu tiên như: An toàn an ninh thông tin và tích hợp mạng lưới; Cung cấp truy cập băng rộng và thông tin đến cả khu vực đô thị và nông thôn; Hội nhập số; Hỗ trợ về xây dựng chính sách phát triển viễn thông/ICT; Cơ chế dịch vụ phổ cập; Ứng dụng ICT trong việc quản lý và khắc phục thiên tai; Xây dựng một ngành CNTT năng động, sáng tạo; Các sáng kiến để hỗ trợ triển khai Kế hoạch tổng thể về phát triển ICT trong ASEAN.

Ngay sau khi ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Bắc son đã trao bản ghi nhớ hợp tác này cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh./.

Anh Minh