TT - Ashley Qualls không giống các học sinh trung học khác ở nước Mỹ. Có thể vì cô gái tuổi 17 này đang điều hành một công việc kinh doanh hàng triệu USD.