ASM: HĐQT thông qua việc phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) HĐQT của CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (ASM) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Cụ thể, ASM dự kiến phát hành 5.087.400 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, Công ty phát hành 1.982.520 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 20%; phát hành 2.676.402 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán 20.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 27% và 428.478 cổ phiếu chào bán cho CBCNV, giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, HĐQT còn thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 570 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng; EPS đạt 4.667 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức là 30%. Ngoài ra, Công ty còn thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010 vào ngày 30/3, tại Hội trường của Công ty, Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang.

Tin nóng

Tin mới