ASM sắp phát hành hơn 5 triệu cp tăng vốn lên 150 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (HOSE: ASM) đã thông qua phương án phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 150 tỷ đồng.

Theo đó, Đại hội đồng ý với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%, tương đương 1,982,520 cp và chào bán 2,676,402 cp, với tỷ lệ thực hiện quyền 27% và giá phát hành 20,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, Đại hội quyết định chào bán cho CBCNV 428,478 cp, với tỷ lệ 4.3% và giá bán bằng với giá của cổ đông hiện hữu. Tiếp theo đó, Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2010 với doanh thu 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước, sau thuế lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm khoảng 4,667 đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%. Cuối cùng, Đại hội quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 vào ngày 30/03 tới tại hội trường công ty thuộc Khu đô thị cao cấp Sao Mai Khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tin nóng

Tin mới