Dòng MTXT Acer Aspire Gemstone số 69xx và 89xx Aspire Gemstone đã vượt qua hơn 2808 đối thủ giành giải thưởng iF cho Thiết Kế Đẹp Nhất của diễn đàn Thiết Kế Quốc Tế.