Bằng việc lên kế hoạch ra đời smartphone "hạng nhẹ", Asus đang "âm mưu" phá giá thị trường điện thoại thông minh.