Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ASUS trao phòng máy tính cho trường Lý Nhơn

ASUS đã tài trợ một phòng máy tính trị giá 15.000 USD gồm 20 chiếc cho trường Trung Học Cơ Sở Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM vào ngày 14/12/2007.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8616&t=pcolarticle