Ngày 19/11/2015, với mục đích chi tiêu cá nhân, bà Đinh Thị Kim Oanh đã bán 4,870 cp của CTCP Ntaco (HOSE: ATA) giảm số lượng cp nắm giữ xuống còn 599,000 cp, ứng với tỷ lệ 4.99%. Như vậy bà Oanh không còn là cổ đông lớn của ATA.

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - ATA - BC thay doi so huu cua co dong lon - Dinh Thi Kim Oanh.pdf