ATA điều chỉnh kế hoạch cổ tức lên 32- 36%

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP NTACO (ATA) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý III năm 2009. Theo đó, doanh thu quý này đạt 369 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị NTACO đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2009. Cụ thể, điều chỉnh doanh thu từ 450 tỷ lên 550 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 25 tỷ lên 35 -40 tỷ đồng; chia cổ tức từ 20 -20% lên 32 -36%. Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách chia cổ tức đợt 1/2009 với tỷ lệ 16% và sẽ chi trả vào ngày 19/11/2009. Được biết, ngoài doanh thu chính từ xuất khẩu cá tra fillet, các dự án Nhà máy Thức ăn Thủy sản Việt Thái, Nhà máy Bao bì Vạn Lợi, Nhà máy Dầu cá – Bột cá… đã được triển khai năm 2008 đang đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của Công ty.

Tin nóng

Tin mới