Theo thông tin từ ATA, trong 9 tháng đầu năm công ty đã lợi nhuận sau thuế 23,031 tỷ đồng, tương đương 92,13% kế hoạch năm.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần NTACO (ATA), trong 9 tháng đầu năm công ty đã đạt doanh thu 369,669 tỷ đồng, bằng 82,15% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 23,031 tỷ đồng tương đương 92,13% kế hoạch. Với kết quả kinh doanh 9 tháng đạt được và dự báo khả quan về hoạt động kinh doanh của 3 tháng cuối năm, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009. Cụ thể, kế hoạch doanh thu cả năm sẽ nâng từ 450 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng (tăng 22%), kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng từ 25 tỷ đồng lên 35 - 40 tỷ đồng (tăng từ 40% - 60%). Theo đó, công ty cũng điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức từ 20% - 22% lên mức 32% - 36%. ATA sẽ thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 16%, ngày 02/11/2009 chốt danh sách cổ đông và 19/11/2009 sẽ thực hiện trả cổ tức. Phiên giao dịch ngày 15/10/2009, giá giao dịch ATA đóng cửa ở mức 31.500 đồng/cổ phiếu (tăng 1.400 đồng/cổ phiếu), tổng khối lượng chuyển nhượng đạt 238.000 cổ phiếu. Trước đó, ATA niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 08/09/2009 với mức giá chào sàn là 20.000 đồng/cổ phiếu./. Linh Chi (Vietnam+)