Trong khi các hãng xe khác luôn dành một lượng lớn sản phẩm để xuất sang thị trường Hoa Kỳ...