Tại tòa, Hào Anh cho biết thường xuyên mất ngủ, hay gặp ác mộng, dễ nổi nóng.

Audio: Tra ho so de giam dinh tam than Hao Anh - Anh 1