Hôm qua, nghị sĩ duy nhất của Đảng Xanh trong Hạ viện khóa mới của Australia, ông Adam Bandt chính thức tuyên bố ủng hộ Công đảng cầm quyền.

Ông Adam Bandt chính thức tuyên bố ủng hộ Công đảng cầm quyền. Ông Bandt đã ký thỏa thuận với Thủ tướng Gillard với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Wayne Swan và thủ lĩnh Đảng Xanh Bob Brown. Đổi lại sự ủng hộ của ông Bandt, Thủ tướng Gillard đã đồng ý với những yêu cầu của Đảng Xanh, trong đó có việc thành lập một ủy ban phụ trách đánh thuế khí thải và mở cuộc tranh luận tại Quốc hội về việc Australia triển khai quân ở Afghanistan. VOV