Mới đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố bảng xếp hạng 55 hệ thống tài chính và thị trường hàng đầu thế giới. Theo đó, Australia đã vươn từ vị trí 11 lên vị trí thứ 2 sau Anh.

Ông James Bilodeau - một trong những người tiến hành cuộc khảo sát cho biết, Australia là nước duy nhất trong 10 nước đứng đầu danh sách có những biến chuyển tích cực về tổng điểm xếp loại, và một trong những nguyên nhân khiến nền kinh tế Australia vững mạnh do nước này không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính như những nước khác. Được biết, kết quả bảng xếp hạng này dựa trên hơn 120 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về môi trường pháp luật và kinh doanh, tình trạng ổn định tài chính và quy mô thị trường vốn. Lưu Vân