Australia gia hạn thời gian ban hành Báo cáo điều tra CBPG tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Gốc
Cục Quản lý Canh tranh cho biết Australia ra thông báo gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.

Australia gia hạn thời gian ban hành Báo cáo điều tra CBPG tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam - Ảnh 1

Ngày 7/9/2017, Ủy Ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã ra thông báo số 2017/126 về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Để có thêm thông tin về vai trò của các bên liên quan trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Úc và để xác minh thông tin mà các bên liên quan cung cấp, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Úc ban hành SEF được gia hạn đến ngày 5/11/2017 và thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 20/12/2017. Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 8/6/2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra số 2017/78. Theo đó, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26/9/2017, và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10 tháng 11 năm 2017. Ngày 7/8/2017, ADC đã ra thông báo tạm thời (Thông báo CBPG số D60REP 405) về việc chưa áp dụng biện pháp CBPG sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam.

Bảo An/ Cục Quản lý Cạnh tranh

Tin nóng

Tin mới