Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Australia hỗ trợ dự án quan hệ đối tác về thị trường các - bon tại Việt Nam

Sáu dự án về quan hệ đối tác khu vực tư nhân mới được công bố ngày 29/11 trong khuôn khổ Nền tảng Đối tác Kinh doanh (BPP) của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) sẽ thúc đẩy sự phát triển của các thị trường các - bon bền vững mang lại lợi ích xã hội và môi trường đáng kể cho cộng đồng tại Việt Nam.

Sáu dự án quan hệ đối tác đa bên, được hỗ trợ với khoản đầu tư 3,3 triệu đô la của DFAT, sẽ tận dụng hơn 3,7 triệu đô la vốn đầu tư và nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các dự án thị trường các - bon ở Việt Nam, những dự án có khả năng mang lại tác động xã hội và môi trường bền vững và có thể kiểm chứng.

Các dự án quan hệ đối tác mới sẽ thử nghiệm và thí điểm các cách tiếp cận mới trong khuôn khổ thị trường tự nguyện để giảm phát thải khí nhà kính, giảm rào cản gia nhập thị trường các - bon cho các nhà sản xuất, nâng cao năng lực cho các bên liên quan ở trong nước và đem lại lợi ích quan trọng cho xã hội.

Đại biện lâm thời, Mark Tattersall cùng đại diện từ sáu dự án quan hệ đối tác.

Đại biện lâm thời, Mark Tattersall cùng đại diện từ sáu dự án quan hệ đối tác.

"Australia mong muốn cùng Việt Nam và khu vực đạt được các mục tiêu chung khi ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu," Đại biện lâm thời, Mark Tattersall phát biểu. "Các dự án quan hệ đối tác thị trường các-bon trong khuôn khổ chương trình BPP là một phần cam kết của Australia nhằm tăng cường hỗ trợ hành động khí hậu trong khu vực của chúng tôi, bao gồm các dự án quan hệ đối tác khí hậu để đem lại lợi ích xã hội và môi trường cho cộng đồng".

Sáu dự án quan hệ đối tác được công bố đó là: Khuyến khích sản xuất lúa gạo phát thải thấp thông qua công nghệ vệ tinh để đào tạo và hỗ trợ các đơn vị sản xuất lúa gạo chuyển sang thực hành phát thải thấp hơn; mở rộng tiếp cận thị trường các-bon cho các nhà sản xuất lúa gạo bền vững để xây dựng phương pháp mới nhằm tạo ra tín chỉ các - bon từ sản xuất lúa gạo; thúc đẩy các dự án các-bon dựa vào thiên nhiên để nhận diện cơ hội cho các Giải pháp Dựa vào Thiên nhiên (NbS) khắp cả nước; trồng cây vùng cao để tạo thu nhập và hấp thụ các-bon để tạo ra tín chỉ các - bon bằng cách trồng cây lấy gỗ và cây đa năng (trái cây và gỗ) trên đất dốc ở tỉnh Sơn La, Việt Nam; than sinh học để loại bỏ các - bon và cải thiện sinh kế để sản xuất than sinh học ở đồng bằng sông Cửu Long; và thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên thông qua các dự án trồng rừng các - bon, dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam và tạo môi trường thuận lợi cho các dự án REDD+ có thẩm quyền và lồng ghép, sử dụng mô hình dự án trồng rừng hiện có ở Tây Bắc Việt Nam.

Đại biện lâm thời, Mark Tattersall cùng đại diện từ Trồng cây vùng cao để tạo thu nhập và hấp thụ các-bon.

Đại biện lâm thời, Mark Tattersall cùng đại diện từ Trồng cây vùng cao để tạo thu nhập và hấp thụ các-bon.

Chương trình Nền tảng Đối tác Kinh doanh hỗ trợ quan hệ đối tác giữa DFAT và các doanh nghiệp bao trùm, bền vững về thương mại để đạt được kết quả phát triển chiến lược, tập trung vào bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và tác động khí hậu. Kể từ năm 2016, chương trình đã hỗ trợ 52 dự án quan hệ đối tác tại 18 quốc gia.

Hạnh Trần