Công đảng cầm quyền tại Australia đã bắt đầu ngày đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của đảng bằng việc tuyên bố bổ sung 200 triệu AUD cho ngân sách phát triển ngành công nghiệp ôtô trong nước.