Australia thúc đẩy trưng cầu dân ý về thổ dân

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 30/7 tuyên bố sẽ thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, nhằm nâng cao tiếng nói của người dân bản địa ngay trong nhiệm kỳ quốc hội này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/australia-thuc-day-trung-cau-dan-y-ve-tho-dan-47679.htm