Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tác hại của khí thải CO2 đối với môi trường, Thủ tướng Australia, Kevin Rudd, vừa đưa ra đề xuất sáng kiến toàn cầu về “nhốt” khí thải CO2.