Ngày 7.9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra tại Tập đoàn điện lực VN (EVN).

Theo TTCP, kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại EVN đã được công bố từ năm 2014 nhưng đến nay nhiều bộ ngành liên quan vẫn chưa thực hiện theo kiến nghị của TTCP cũng như chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, Bộ Công thương chưa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại kết luận thanh tra; chưa chỉ đạo EVN xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bàn giao Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và 5 tổng công ty điện lực với các đối tác ngân hàng và EVN; chưa ban hành khung giá phát điện phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện, chưa ban hành khung giá bán buôn điện theo lộ trình...

Bộ Tài chính chưa rà soát những việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ đối với EVN; chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ với một số tồn tại, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra trước đây; chưa chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng rà soát, xử lý các khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý ngành điện cũng như đối với nhà máy; chưa đề xuất xử lý số tiền 3,1 tỉ đồng do việc thẩm định tiền lương của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng ý kiến của Thủ tướng. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh kết luận thanh tra...

TTCP chỉ rõ, EVN chưa thực hiện việc thoái vốn theo kế hoạch Chính phủ đã phê duyệt; chưa tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm trong kết luận thanh tra; một số đơn vị thành viên chưa kiểm điểm trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, tài sản sai quy định, lãng phí.

Thái Sơn