Lễ hội 'Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt' diễn ra vào cuối tháng 2-2020

Lễ hội 'Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt' diễn ra vào cuối tháng 2-2020

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III với chủ đề 'Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt' sẽ được tổ chức trong...

8 liên quan

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ 2020 - Tôn vinh Danh trà đất Việt

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ 2020 - Tôn vinh Danh trà đất Việt

Theo thông tin từ UBND huyện Ba Chẽ, Lễ hội Trà hoa vàng 2020 có chủ đề 'Danh trà đất Việt' sẽ được diễn ra...

8 liên quan

Lễ hội Trà hoa vàng được tổ chức vào tháng 2/2020

Lễ hội trà hoa vàng Ba Chẽ lần thứ III với chủ đề 'Trà hoa vàng - Danh trà đất Việt' sẽ được tổ chức trong...

8 liên quan

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Trà hoa vàng lần III

Lễ hội Trà hoa vàng Ba Chẽ lần III và Lễ hội Bàn Vương năm 2020 sẽ được tổ chức từ 22-23/2 tại xã Nam Sơn,...

8 liên quan

Sắp diễn ra lễ hội Trà hoa vàng và lễ hội Bàn Vương ở huyện Ba Chẽ

UBND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tổ chức lễ hội Trà hoa vàng và lễ hội Bàn Vương trong 2 ngày (22 –...

8 liên quan

Hội trà hoa vàng được tổ chức tại huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh

Hội trà hoa vàng sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7/01/2018 tại huyện miền núi Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

8 liên quan