Ba chiến lược một mô hình

Gốc
Thế giới đang vận hành với một tinh tầhn cởi mở hơn bao giờ hết. Nói khác đi, thời của mô hình mở đã đến và thế giới đang chuyển dịch sang vận dụng sáng tạo mô hình mới vào sản xuất, kinh doanh.

Tin nóng

Tin mới