Ngày 12.4, khi chỉ còn đúng 10 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ mang tính quyết định tại bang Pensylvania, hai tổ chức Newsmax và Zogby công bố kết quả thăm dò chung cho biết Thượng nghị sĩ Hillary Clinton vẫn đang dẫn điểm trước đối thủ cùng đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Barack Obama, mặc dù khoảng cách dẫn điểm đã bị thu hẹp khá nhiều.